Het laatste formule 1 nieuws

Nederland verdient een nieuw feest: Grondwetdag

Nederland verdient een nieuw feest: Grondwetdag

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nationale feestdag In de coronacrisis wordt veel naar de Grondwet verwezen. En terecht want het gaat om de grondslag van ons land, stelt Bas de Gaay Fortman . Dat verdient een jaarlijkse viering. Kamerleden zweren of beloven bij hun installatie trouw aan de Koning, het Statuut van het Koninkrijk en en aan de Grondwet. Tot de coronacrisis uitbrak was de inhoud van de Nederlandse grondwet nauwelijks bekend. Nu is de Grondwet vrijwel dagelijks in het nieuws. Werd burgers voorheen gevraagd of ze de Grondwet belangrijk vonden dan zei een overgrote meerderheid ‘ja’. De meesten konden ook toevoegen waarom: het is de grondslag van ons land. Democratie en recht. Bas de Gaay Fortman is honorair hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht. Maar kenden ze de Grondwet dan? Nee, eigenlijk niet. Hun kennis beperkte zich tot hooguit gelijke behandeling en het discriminatieverbod (artikel 1) en enkele grondrechten zoals vrijheid van godsdienst (6) en van meningsuiting (7).

Een kentering kwam vorig jaar toen aanpak van de klimaatcrisis om forse ingrepen bleek te vragen. Wie moesten daarvoor opdraaien? Het bedrijfsleven, de bouwers, de boeren, de burgers of de gepensioneerde buitenlui?

„Er is woningnood en wonen is een grondrecht, het staat in de Grondwet”, aldus Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen in de aanloop naar zijn Malieveld-demonstratie eind vorig jaar. Klopt het? Artikel 22 2 van de Grondwet luidt: „Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.”

Wonen vergt dus de zorg van de overheid maar is daarmee nog geen grondrecht. Rechtsgeldige aanspraken kunnen burgers en belangenbehartigers zoals Bouwend Nederland aan dat grondwetsartikel niet ontlenen. Wel ondersteuning van een politiek betoog. Voor andere pressiegroepen zijn er vergelijkbare zorgplichten waarop de overheid kan worden aangesproken. Vanaf 2023 zou Nederland op 3 november de nationale eendracht kunnen vieren Zo konden ook de boeren, die al even eerder met hun trekkers naar het Malieveld waren getrokken zich op een zorgplicht beroepen: „De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid” (art. 20 1 ). Maar ook de maatregelen waartegen zij demonstreerden, berustten op een zorgplicht: „De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid […]

Lees het hele artikel op de volgende pagina Nederland verdient een nieuw feest: Grondwetdag